Ăn mặc khí chất, Ngọc Trinh được báo Trung khen không tiếc mỹ từ

Sở hữu ngoại hình xuất sắc cùng cách ăn mặc khí chất, Ngọc Trinh được báo Trung ưu ái gọi tên “nữ thần sắc đẹp”.

 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-2
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-3
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-4
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-5
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-6
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-7
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-8
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-9
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-10
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-11
 • An mac khi chat, Ngoc Trinh duoc bao Trung khen khong tiec my tu-Hinh-12
Định Tâm (TH)