Dân chịu lãi vay 2.003 đồng/m3 nước sông Đuống: Shark Liên “đầu tư không cần lợi nhuận” là nói vui?

Dân chịu lãi vay 2.003 đồng/m3 nước sông Đuống: Shark Liên “đầu tư không cần lợi nhuận” là nói vui?

(Kiến Thức) - Không thể tin được nếu Shark Liên nói “đầu tư không cần lợi nhuận”. Bởi không có một doanh nghiệp nào đầu tư mà không hướng đến lợi nhuận bởi doanh nghiệp đầu tư dự án đâu phải làm từ thiện. Bà Liên bỏ tiền thành lập doanh nghiệp, vay lãi để thực hiện dự án để làm gì mà nói là đầu tư không cần lợi nhuận.
Trang trước12345