Bình Dương: Diễu hành xe đạp tuyên truyền phòng, ngừa HIV/AIDS

Google News

Tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) Trăng khuyết Bình Dương kết hợp với Phòng khám đa khoa The Moon thực hiện hoạt động diễu hành xe đạp nhằm tuyên truyền tình dục an toàn, ý thức phòng, ngừa HIV/AIDS.

 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-2
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-3
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-4
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-5
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-6
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-7
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-8
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-9
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-10
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-11
 • Binh Duong: Dieu hanh xe dap tuyen truyen phong, ngua HIV/AIDS-Hinh-12
PV