Chưa kịp thăng hoa, cặp đôi có thể đột tử khi ân ái vì...

Quan hệ tình dục mang tới cảm giác thăng hoa, nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy vậy, nếu không chú ý có thể gây hại, thậm chí là đột tử.

 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-2
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-3
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-4
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-5
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-6
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-7
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-8
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-9
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-10
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-11
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-12
 • Chua kip thang hoa, cap doi co the dot tu khi an ai vi...-Hinh-13
Định Tâm (Theo 39Health)