Giật mình loại cá dễ chứa “chất độc”, ăn nhiều bào mòn sức khỏe

Cá rất tốt cho sức khỏe. Tuy vậy, có những loại cá dễ chứa formaldehyde và kim loại nặng. Ăn nhiều chúng sẽ gây hại sức khỏe tổng thể.

 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-2
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-3
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-4
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-5
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-6
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-7
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-8
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-9
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-10
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-11
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-12
 • Giat minh loai ca de chua “chat doc”, an nhieu bao mon suc khoe-Hinh-13
Định Tâm (Theo Daily Commercial)