Kinh hãi 4 loại rau quen thuộc là “trại tập trung” ký sinh trùng

Google News

Có một số loại rau mà mọi người phải thật cẩn thận khi sơ chế và chế biến vì những loại rau này được xem như "trại tập trung" ký sinh trùng.

  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-2
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-3
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-4
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-5
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-6
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-7
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-8
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-9
  • Kinh hai 4 loai rau quen thuoc la “trai tap trung” ky sinh trung-Hinh-10
Kiều Dụ (Theo SH)