Ngủ ngáy kiểu này, đi khám ngay kẻo có ngày mất mạng

(Kiến Thức) - Những người bị tiểu đường cần đặc biệt chú ý, trong nhiều trường hợp, ngáy khi ngủ có thể dẫn đến bị ngạt mà mất mạng.

  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-2
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-3
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-4
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-5
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-6
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-7
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-8
  • Ngu ngay kieu nay, di kham ngay keo co ngay mat mang-Hinh-9
Định Tâm