Nhiều ý kiến đối với việc bổ sung “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Nhiều ý kiến đối với việc bổ sung “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Ngày 15/11, Quốc hội (QH) nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); thảo luận tổ nhiều nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng Luật trên.
Trang trước123