Mã Pì Lèng Panorama “chốt” số mệnh: Cắt 1 tầng trên mặt đất... tấn hài kịch cạn lời?

Mã Pì Lèng Panorama “chốt” số mệnh: Cắt 1 tầng trên mặt đất... tấn hài kịch cạn lời?

(Kiến Thức) - Hà Giang bất ngờ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia về phương án cải tạo Mã Pì Lèng Panorama và thống nhất chủ trương đồng thuận cho công trình được phép tồn tại, chuyển đổi công năng thành điểm dừng chân, không lưu trú. Việc xử lý công trình vi phạm nghiêm trọng đúng là một tấn hài kịch đến cạn lời.

Thang máy 102 tầng phố cổ Đồng Văn, khu tâm linh Lũng Cú: Quan nào “bảo kê” mà chây ì chống lệnh?

Thang máy 102 tầng phố cổ Đồng Văn, khu tâm linh Lũng Cú: Quan nào “bảo kê” mà chây ì chống lệnh?

(Kiến Thức) - Dự án Thang máy 102 tầng phố cổ Đồng Văn và dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú được xác định chưa tuân thủ 2 Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ VHTTDL.Quan nào “bảo kê” mà chây ì chống lệnh?
Trang trước12345