Mã Pì Lèng Panorama “chốt” số mệnh: Cắt 1 tầng trên mặt đất... tấn hài kịch cạn lời?

Mã Pì Lèng Panorama “chốt” số mệnh: Cắt 1 tầng trên mặt đất... tấn hài kịch cạn lời?

Hà Giang bất ngờ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia về phương án cải tạo Mã Pì Lèng Panorama và thống nhất chủ trương đồng thuận cho công trình được phép tồn tại, chuyển đổi công năng thành điểm dừng chân, không lưu trú. Việc xử lý công trình vi phạm nghiêm trọng đúng là một tấn hài kịch đến cạn lời.
Trang trước12345