Phát xít Đức bị chặn đứng ở Moscow bởi nguyên soái Liên Xô nào?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Vào ngày 15/11/1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công lớn vào Moscow. Khi quân Đức cách thủ đô khoảng 20 km, Nguyên soái Georgy Zhukov chỉ huy quân đội Liên Xô chặn đứng bước tiến của kẻ địch. 

  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-2
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-3
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-4
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-5
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-6
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-7
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-8
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-9
  • Phat xit Duc bi chan dung o Moscow boi nguyen soai Lien Xo nao?-Hinh-10