Vì sao Phần Lan "thân" phát xít Đức vẫn không bị Liên Xô tấn công?

Tâm Anh (theo Russia Beyond) -

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 2, dù không phải đồng minh nhưng Phần Lan hợp tác với phát xít Đức trong cuộc chiến chống lại Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi đánh bại phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ, Liên Xô không tấn công, đánh chiếm Phần Lan. 

  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan
  • Vi sao Phan Lan