Sự kiện khiến đền Parthenon nổi tiếng Hy Lạp bị hư hại nặng

Đền Parthenon nổi tiếng Hy Lạp là một địa điểm nổi tiếng thế giới. Công trình kiến trúc hàng ngàn tuổi này bị hư hại nghiêm trọng sau vụ pháo kích năm 1687. 

  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-2
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-3
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-4
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-5
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-6
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-7
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-8
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-9
  • Su kien khien den Parthenon noi tieng Hy Lap bi hu hai nang-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)