2 năm hôn nhân ngắn ngủi của Lâm Vũ và vợ hoa hậu

Ca sĩ Lâm Vũ và Hoa hậu Huỳnh Tiên quyết định kết hôn chỉ sau 1 tuần gặp gỡ, 3 tháng sau thì làm đám cưới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này ngắn chẳng tày gang. 

  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-2
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-3
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-4
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-5
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-6
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-7
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-8
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-9
  • 2 nam hon nhan ngan ngui cua Lam Vu va vo hoa hau-Hinh-10
Thu Cúc