Á hậu Kim Duyên đẹp lấn át dàn đối thủ khi nhập cuộc

Á hậu Kim Duyên đã có những hoạt động đầu tiên ở cuộc thi Miss Supranational 2022- Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-2
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-3
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-4
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-5
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-6
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-7
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-8
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-9
  • A hau Kim Duyen dep lan at dan doi thu khi nhap cuoc-Hinh-10
Thu Cúc