Antifan công kích, Dạ - Tiên - Giang - Tràm... “trả miếng” thế nào?

Bị antifan kêu gọi tẩy chay khỏi giải Mai Vàng, Lâm Vỹ Dạ có phản hồi. Trước Lâm Vỹ Dạ, không ít sao Việt cũng có động thái đáp trả antifan thay vì giữ im lặng.

 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-2
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-3
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-4
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-5
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-6
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-7
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-8
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-9
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-10
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-11
 • Antifan cong kich, Da - Tien - Giang - Tram... “tra mieng” the nao?-Hinh-12
Thu Cúc