“Bà trùm hoa hậu” Kim Dung chiều chuộng dàn “gà cưng” thế nào?

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung tặng quà giá trị cho Lương Thùy Linh, Thùy Tiên, Phương Anh, Thúy An.

  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-2
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-3
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-4
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-5
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-6
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-7
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-8
  • “Ba trum hoa hau” Kim Dung chieu chuong dan “ga cung” the nao?-Hinh-9
Thu Cúc (tổng hợp)