Bạch Lan Phương treo thưởng 2000 đô cho ai chứng minh mình "dao kéo"

Nhiều người cho rằng bạn gái Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương đã tác động thẩm mỹ quá đà khiến gương mặt cứng đơ như ma-nơ-canh.

  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
  • Bach Lan Phuong treo thuong 2000 do cho ai chung minh minh
Theo TL/ Vietnamnet