“Báu vật” không gì đánh đổi được trong cuộc đời của Hòa Minzy

Bé Bo - con trai của Hòa Minzy - Minh Hải chào đời năm 2019. Càng lớn, nhóc tì này càng đáng yêu.

 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-2
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-3
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-4
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-5
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-6
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-7
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-8
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-9
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-10
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-11
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-12
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-13
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-14
 • “Bau vat” khong gi danh doi duoc trong cuoc doi cua Hoa Minzy-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)