Con ruột và dàn con nuôi của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng vừa công khai con trai ruột 3 tuổi. Ngoài ra, nam ca sĩ có một số người con nuôi.

  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-2
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-3
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-4
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-5
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-6
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-7
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-8
  • Con ruot va dan con nuoi cua Dam Vinh Hung-Hinh-9
Thu Cúc (tổng hợp)