Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột 3 tuổi

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai trong liveshow tối ngày 2/10.

  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-2
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-3
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-4
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-5
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-6
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-7
  • Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi-Hinh-8
Thu Cúc (tổng hợp)