Công Lý, Xuân Bắc 19 năm Táo Quân: Từ ẻo lả đến tạo trend

Công Lý, Xuân Bắc là cặp bài trùng trên sân khấu Táo Quân hay Gặp nhau cuối năm suốt từ năm 2003 đến 2021.

 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-2
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-3
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-4
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-5
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-6
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-7
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-8
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-9
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-10
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-11
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-12
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-13
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-14
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-15
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-16
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-17
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-18
 • Cong Ly, Xuan Bac 19 nam Tao Quan: Tu eo la den tao trend-Hinh-19
Theo Quỳnh An/ Vietnamnet