Cuộc sống lên hương của Xuân Nghị 3 lần lỡ hẹn với Táo quân

Xuân Nghị đổi đời sau vai diễn trong các bộ phim trên VTV. Mới đây, lần thứ 3 Xuân Nghị từ chối đóng Táo quân do không sắp xếp được lịch.

 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-2
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-3
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-4
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-5
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-6
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-7
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-8
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-9
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-10
 • Cuoc song len huong cua Xuan Nghi 3 lan lo hen voi Tao quan-Hinh-11
Thu Cúc (Tổng hợp)