Đàm Vĩnh Hưng cúng Tổ nghề hoành tráng, cầu tỏa sáng thêm 10 năm

Đàm Vĩnh Hưng, NSND Hồng Vân cùng dàn sao Việt đã tổ chức lễ cúng Tổ nghề tại gia do tình hình dịch bệnh phức tạp.

  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-2
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-3
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-4
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-5
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-6
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-7
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-8
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-9
  • Dam Vinh Hung cung To nghe hoanh trang, cau toa sang them 10 nam-Hinh-10
Diệu Nga (Ảnh: FBNV)