Đàm Vĩnh Hưng và loạt sao khoe con nhưng giấu biệt nửa kia

Đàm Vĩnh Hưng, Việt Trinh, Dương Cẩm Lynh…đều công khai con nhưng giấu biệt danh tính nửa kia.

  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-2
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-3
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-4
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-5
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-6
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-7
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-8
  • Dam Vinh Hung va loat sao khoe con nhung giau biet nua kia-Hinh-9
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)