Đặng Thị Hương và loạt mỹ nhân bị thu hồi danh hiệu

Ngoài Đặng Thị Hương, không ít mỹ nhân Việt bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu nhan sắc.

 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-2
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-3
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-4
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-5
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-6
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-7
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-8
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-9
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-10
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-11
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-12
 • Dang Thi Huong va loat my nhan bi thu hoi danh hieu-Hinh-13
Thu Cúc (tổng hợp)