Điều ít biết về Thái Dương - nhân tố mới của Táo Quân 2022

Diễn viên Thái Dương từng là cầu thủ nhí. Mới đây, anh đóng Táo Quân 2022.

  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-2
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-3
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-4
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-5
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-6
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-7
  • Dieu it biet ve Thai Duong - nhan to moi cua Tao Quan 2022-Hinh-8
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)