Đoàn Thiên Ân - Chế Nguyễn Quỳnh Châu đọ chân dài miên man

Trong chiếc đầm cắt xẻ sâu, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoe triệt để vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân dài miên man.

  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-2
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-3
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-4
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-5
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-6
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-7
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-8
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-9
  • Doan Thien An - Che Nguyen Quynh Chau do chan dai mien man-Hinh-10
Minh Minh (Ảnh: FBNV)