Đón Giáng sinh, Lệ Quyên và "tình tin đồn" ngầm công khai tình cảm

Google News

(Kiến Thức) - Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đón Giáng sinh cùng bạn bè. Không ít người cho rằng cặp đôi tin đồn này đang ngầm công khai tình cảm.

 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
 • Don Giang sinh, Le Quyen va
Thu Cúc