Duy Khánh nối gót Lâm Vỹ Dạ tham gia Táo Quân?

Diễn viên Duy Khánh đăng tải loạt ảnh bên các nghệ sĩ Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung làm dấy tin đồn Duy Khánh tham gia Táo Quân 2022.

  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-2
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-3
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-4
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-5
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-6
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-7
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-8
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-9
  • Duy Khanh noi got Lam Vy Da tham gia Tao Quan?-Hinh-10
Thu Cúc