“Em gái quốc dân” IU hút ống kính trên thảm đỏ Cannes 2022

Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022, "em gái quốc dân" IU khiến truyền thông quốc tế chú ý.

 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-2
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-3
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-4
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-5
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-6
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-7
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-8
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-9
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-10
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-11
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-12
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-13
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-14
 • “Em gai quoc dan” IU hut ong kinh tren tham do Cannes 2022-Hinh-15
Thu Cúc