“Gái một con” Lan Khuê ngày càng nhuận sắc, đôi chân dài “cực phẩm“

(Kiến Thức) - Một năm sau sinh quý tử cho chồng đại gia, Lan Khuê ngày càng nhuận sắc đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-2
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-3
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-4
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-5
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-6
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-7
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-8
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-9
  • “Gai mot con” Lan Khue ngay cang nhuan sac, doi chan dai “cuc pham“-Hinh-10
Minh Minh (Ảnh: FBNV)