Hồ Văn Cường ra sao sau khi bị Phi Nhung chê trách?

Sau khi bị mẹ nuôi Phi Nhung trách mắng bệnh ngôi sao, lười biếng, Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi và có động thái sửa sai.

 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-2
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-3
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-4
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-5
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-6
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-7
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-8
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-9
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-10
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-11
 • Ho Van Cuong ra sao sau khi bi Phi Nhung che trach?-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)