Hoa hậu Phan Kim Oanh sụt 3kg vì chạy show

Google News

Hoa hậu Phan Kim Oanh đã sụt 3kg vì lịch trình công việc dày đặc của mình.

  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-2
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-3
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-4
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-5
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-6
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-7
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-8
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-9
  • Hoa hau Phan Kim Oanh sut 3kg vi chay show-Hinh-10
Diệu Nga (Ảnh: NVCC)