Hoa hậu Phan Kim Oanh trở lại Myanmar sau 7 tháng đăng quang

Google News

Sau 7 tháng đăng quang, đương kim Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế - Mrs Grand International 2022 Phan Kim Oanh đã có chuyến công tác đến Myanmar.

 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-2
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-3
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-4
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-5
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-6
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-7
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-8
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-9
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-10
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-11
 • Hoa hau Phan Kim Oanh tro lai Myanmar sau 7 thang dang quang-Hinh-12
Diệu Nga (Ảnh: NVCC)