Hôn nhân của Phương Trinh Jolie và chồng kém tuổi

Google News

2 năm sau đám cưới, cuộc sống của Phương Trinh Jolie - Lý Bình có không ít thay đổi.

 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-2
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-3
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-4
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-5
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-6
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-7
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-8
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-9
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-10
 • Hon nhan cua Phuong Trinh Jolie va chong kem tuoi-Hinh-11
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)