Hồng Nhung - Thanh Lam: 2 lần đò, U55 vẫn tìm được hạnh phúc

Thu Cúc -

(Kiến Thức) - Hồng Nhung được cho là có bạn trai mới từ tháng 4/2020. Gần đây, Thanh Lam cũng tìm được hạnh phúc sau 2 lần đò, ở tuổi ngoài 50. 

 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-2
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-3
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-4
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-5
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-6
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-7
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-8
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-9
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-10
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-11
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-12
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-13
 • Hong Nhung - Thanh Lam: 2 lan do, U55 van tim duoc hanh phuc-Hinh-14