Jun Vũ ghi hình cùng 2 thành viên nhóm Apink: Cân nhan sắc bộ ba

Google News

Jun Vũ đang ghi hình show thực tế với 1 thành viên Bomi và Namjoo của nhóm Apink tại Hàn Quốc.

 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-2
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-3
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-4
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-5
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-6
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-7
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-8
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-9
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-10
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-11
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-12
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-13
 • Jun Vu ghi hinh cung 2 thanh vien nhom Apink: Can nhan sac bo ba-Hinh-14
Thu Cúc