Kim Tae Hee được đưa đón bằng xế sang, fan vây kín ở HN

Theo Thu Vũ/ Dân Việt -

Sau 7 năm, Kim Tae Hee trở lại Việt Nam, được fan chào đón khi đã trở thành bà mẹ một con. 

 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-2
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-3
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-4
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-5
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-6
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-7
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-8
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-9
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-10
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-11
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-12
 • Kim Tae Hee duoc dua don bang xe sang, fan vay kin o HN-Hinh-13