“Kỷ vật” với Ngọc Sơn quý sao, trả 10.000 USD Quang Lê không bán?

Google News

Trong một video mới đây, Quang Lê tiết lộ một món đồ có liên quan đến Ngọc Sơn mà Quang Lê không bán dù được đấu giá đến 10.000 USD.

  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-2
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-3
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-4
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-5
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-6
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-7
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-8
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-9
  • “Ky vat” voi Ngoc Son quy sao, tra 10.000 USD Quang Le khong ban?-Hinh-10
Thu Cúc