Mỹ nhân gây cười, ấn tượng nhất khi thi hoa hậu 2022

Nguyễn Tâm Như là mỹ nhân có màn hô tên “mặn” nhất ở chung khảo Miss Grand Vietnam 2022.

  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-2
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-3
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-4
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-5
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-6
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-7
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-8
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-9
  • My nhan gay cuoi, an tuong nhat khi thi hoa hau 2022-Hinh-10
Thu Cúc