Nam Em đọ catwalk cùng dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022

64 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trải qua buổi huấn luyện catwalk đầu tiên.

 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-2
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-3
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-4
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-5
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-6
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-7
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-8
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-9
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-10
 • Nam Em do catwalk cung dan thi sinh Miss World Vietnam 2022-Hinh-11
Thu Cúc (Ảnh: BTC)