Ngoài “trang trại” ở Mỹ, NSƯT Bảo Quốc còn “gia tài” đáng nể này

(Kiến Thức) - NSƯT Bảo Quốc sở hữu một khu vườn cây ăn trái rộng lớn ở Mỹ. Ngoài “trang trại” này, ông còn có gia tài nghệ thuật đáng nể.

  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-2
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-3
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-4
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-5
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-6
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-7
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-8
  • Ngoai “trang trai” o My, NSUT Bao Quoc con “gia tai” dang ne nay-Hinh-9
Thu Cúc