Nóng bỏng ảnh bikini dàn thí sinh ở chung khảo Miss World Vietnam 2022

Sân khấu đêm chung Miss World Vietnam 2022 "nóng" lên với màn đồng diễn bikini đến từ hơn 60 thí sinh.

 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-2
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-3
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-4
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-5
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-6
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-7
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-8
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-9
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-10
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-11
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-12
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-13
 • Nong bong anh bikini dan thi sinh o chung khao Miss World Vietnam 2022-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: BTC)