Phản ứng của Lynk Lee khi Trường Giang liên tục đòi hôn

Theo Hùng Cường/ Vietnamnet -

Tham gia "Ơn giời! Cậu đây rồi", Trường Giang khiến Lynk Lee ngại ngùng và phải tìm nhiều cách đối phó những tình huống danh hài đòi hôn trên sân khấu.

 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-2
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-3
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-4
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-5
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-6
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-7
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-8
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-9
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-10
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-11
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-12
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-13
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-14
 • Phan ung cua Lynk Lee khi Truong Giang lien tuc doi hon-Hinh-15