Phương Quế Như - cô ruột của Phương Mỹ Chi qua đời vì COVID-19

Ca sĩ Phương Quế Như - cô ruột của Phương Mỹ Chi qua đời vì COVID-19 vào sáng ngày 16/8. Sinh thời, Quế Như phát hiện năng khiếu hát dân ca của Phương Mỹ Chi và dạy cháu gái hát.

  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-2
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-3
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-4
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-5
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-6
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-7
  • Phuong Que Nhu - co ruot cua Phuong My Chi qua doi vi COVID-19-Hinh-8
Thu Cúc