Sao Việt tiếc thương nhạc sĩ Phú Quang qua đời

Hay tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Lều Phương Anh bật khóc. Thanh Lam và Ngọc Anh 3A cũng xót xa.

  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-2
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-3
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-4
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-5
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-6
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-7
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-8
  • Sao Viet tiec thuong nhac si Phu Quang qua doi-Hinh-9
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)