Số phận trái ngược hai con nuôi nổi tiếng của Quang Lê

Cùng là con nuôi của Quang Lê nhưng Phương Mỹ Chi và Huyền Trân lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau. 

 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-2
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-3
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-4
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-5
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-6
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-7
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-8
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-9
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-10
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-11
 • So phan trai nguoc hai con nuoi noi tieng cua Quang Le-Hinh-12
Thu Cúc