Soi đối thủ của Nam Em ở Miss World Vietnam có chiều cao “khủng“

Lê Nguyễn Bảo Ngọc có chiều cao 1m85. Cô là một trong những đối thủ của Nam Em ở Miss World Vietnam 2022- Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-2
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-3
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-4
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-5
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-6
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-7
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-8
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-9
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-10
 • Soi doi thu cua Nam Em o Miss World Vietnam co chieu cao “khung“-Hinh-11
Thu Cúc