Sự thật ngã ngửa đằng sau kỹ xảo của Tây Du Ký và loạt phim kinh điển

Theo Đoàn Hòa/Dân Việt -

Thật khó tin những màn đánh võ, biến hóa khôn lường trong Tây Du Ký lại được xử lý bằng kỹ xảo "nghèo nàn" như vậy.

 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-2
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-3
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-4
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-5
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-6
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-7
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-8
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-9
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-10
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-11
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-12
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-13
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-14
 • Su that nga ngua dang sau ky xao cua Tay Du Ky va loat phim kinh dien-Hinh-15