Tài năng 2 diễn viên nghi thay Công Lý - Xuân Bắc ở Táo Quân

Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi vướng tin đồn đóng Bắc Đẩu - Nam Tào thay Công Lý - Xuân Bắc trong Táo Quân 2022.

  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-2
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-3
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-4
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-5
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-6
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-7
  • Tai nang 2 dien vien nghi thay Cong Ly - Xuan Bac o Tao Quan-Hinh-8
Thu Cúc